الـديـوان الـوطـني للـخـدمـات الجـامعـية

  el bouni

  Bouhdid

   La Résidence Universitaire Bouhdid est un établissement crée en 1987....

  Nomination :BOUHDID
  Année d'inauguration :  1987  Surface : 6200m2  Téléphone :
   Capacité théorique :400  Capacité réelle :
   Nombre pavillons :05  Nombre chambres:  184                          Nombre lits : 400                                    Nombre douche :01    
   Nombre résidents:231  Nationaux :  Etrangers :
   Type Restaurant : integré   
   Carte Magnetique :01   
   Foyer :01   
   Bibliothèque :01   
  Salle multi sport :01   
   Stade :01   
   Salle d'internet :01   

   Quelques photos:

   

   

  CONTACTEZ NOUS

  • Rue Beskri Ali - CITAM -  Annaba
  • Télephone :038 43 58 10
  • E-mail:contact@dou-annabac.dz

  LA PAGE FACEBOOK

  Direction des Œuvres Universitaires ANNABA CENTRE© 2018 tous droits réservés