الـديـوان الـوطـني للـخـدمـات الجـامعـية

  Sidi Achour 2

   La Résidence Universitaire Sidi Achour1 est un établissement crée en 1999....

  Nomination :Sidi Achour2
  Année d'inauguration :  1999  Surface : 12640m2   Téléphone :
   Capacité théorique :1500  Capacité réelle :864
   Nombre pavillons :11  Nombre chambres:  980                Nombre lits : 864                         Nombre douche :10
   Nombre résidents:159  Nationaux :72  Etrangers :87
   Type Restaurant : integré
   Bibliothèque :01 
  Salle d'internet :01
  Carte magnetique :01

   Quelques photos:

   

   

  CONTACTEZ NOUS

  • Rue Beskri Ali - CITAM -  Annaba
  • Télephone :038 43 58 10
  • E-mail:contact@dou-annabac.dz

  LA PAGE FACEBOOK

  Direction des Œuvres Universitaires ANNABA CENTRE© 2018 tous droits réservés